Frank DE WILDE
Notaris te Gingelom

Historiek van ons kantoor

Opvolger van:
Gewezen notaris DAENEN Pierre  - van 28 februari 1962 tot 22 april 2003
Gewezen notaris FINEAU Victor  - van 18 september 1919 tot 28 februari 1962
Gewezen notaris GOYENS Hyacinthe  - van 1 juli 1890 tot 1 juli 1919
Gewezen notaris GOYENS Eugène  - van 1 januari 1885 tot 1 januari 1890
Gewezen notaris GOYENS François  - van 1 januari 1830 tot 1 januari 1885