Frank DE WILDE, Notaris te Gingelom

 

Frank DE WILDE

Notaris te Gingelom

Waarom een vennootschap oprichten?

Los van alle beschouwingen die eigen zijn aan elke vennootschapsvorm afzonderlijk, kan men stellen dat er 4 fundamentele motieven pleiten voor het oprichten van een vennootschap: