Frank DE WILDE
Notaris te Gingelom

img1
img2
img3
img4

Erven en schenken

Mensen staan doorgaans niet graag stil bij een overlijden. En zeker niet bij hun eigen overlijden. Maar wat gebeurt er met uw bezittingen als u er niet meer bent ? U doet er goed aan om hierover even na te denken. De notaris is een serene raadgever in de moeilijke momenten die volgen op een sterfgeval. Hij kan u bijstaan en oplossingen voorstellen wanneer u te maken hebt met een erfenis of testament.

In een notendop...

Het notarieel testament heeft grote bewijskracht en de juistheid van de juridische en technische formulering ervan is gegarandeerd. Men heeft ook dadelijk zekerheid over de bewaring. Lees meer

In Vlaanderen geldt tot eind 2019 een verlaagd schenkingstarief voor de schenking van bouwgrond. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds schenkingen in rechte lijn en tussen echtgenoten/samenwoners en anderzijds aan andere personen. Lees meer

Vóór het tijdperk van Win for life en euromillions was het de enige manier om plots rijk te worden – zonder te werken! Is het vandaag nog zinvol een testament op te stellen? Lees meer